Car Fleet Management. Ko smo mi?

fleetexpert logo_MFLEET EXPERT je brand name kompanije Car Fleet Management d.o.o.
Naša kompanija je specijalizovana za upravljanje voznim parkovima, bez obzira na njihovu veličinu i model vlasništva.
Svoje poslovanje zasnivamo na višegodišnjem iskustvu menadžmenta kompanije u upravljanju voznim parkovima, kako domaćih, tako i velikih internacionalnih kompanija.

Šta je Car Fleet Management?

car fleet management

Car Fleet Management ili upravljanje voznim parkom je kompleksan sistem aktivnosti koji sistemskim povezivanjem i  analitičkim pristupom svim događajima, kao i blagovremenim reakcijama, osigurava optimalno funkcionisanje voznog parka kompanije.

Upravljanje voznim parkom uključuje  brigu oko svih događaja u vezi sa funkcionisanjem  voznog  parka kompanije, od procesa nabavke vozila, registracije, obnove registracije i osiguranja, preko upravljanja procesima  održavanja vozila, zamene guma i upravljanja štetama, sve do kraja perioda eksploatacije i zamene vozila novim.

Upravljanje voznim parkom kompanijama omogućava:

 • maksimalno jednostavan proces administracije
  • Kompletan “outsourcing” usluga vezanih za adminstraciju flote vozila, uključujući kontrolu i obradu računa vezanih uz troškove goriva: predlažemo i uvođenje prinicipa “zelenih kancelarija” u poslovanje s voznim parkom, što podrazumeva minimalno štampanje dokumentacije, kao i direktne i indirektne uštede na energetskim resursima.
 • jednostavnu i potpunu kontrolu svih troškova vezanih za vozni park
  • kompanija dobija fiksni, unapred poznati trošak svog voznog parka kroz ceo period eksploatacije, čime je olakšano višegodišnje budžetiranje
  • potpuno transparentan način kalkulacija, uz povrat sredstava za neiskorišćene kilometre (maksimalni povrat do 10.000 manje pređenih km)
 • jednostavno praćenje svih troškova vezanih za vozni park
  • svi troškovi pojedinačnog vozila iskazani su na jednom računu
 • znatne uštede koje sistemsko upravljanje svojim kontrolama omogućava
  • svi troškovi voznog parka su unapred definisani na osnovu iskustva profesionalnog tima naše kompanije i samim tim svedeni na minimum
 • izbegavanje rizika neplaniranih troškova
  • sve rizike neplaniranih troškova po osnovi održavanja vozila mi preuzimamo na sebe, uz pridržavanje korisnika vozila propisanim intervalima redovnog održavanja i pravilnog načina upotrebe vozila u skladu sa normama proizvođača
 • potpunu mobilnost u svakom trenutku
  • o 24 satna pomoć na putu osigurava mobilnost svih korisnika i vozila u svakom trenutku
  • o Usluga zamenskog vozila takođe osigurava mobilnost u slučajevima kada nije moguće da se vozilo koristi zbog kvara, štete ili krađe i sl.
 • potpuni fokus na glavnu delatnost kompanije koja omogućava povećanu efikasnost i profitabilnost poslovanja.

Naša misija

Osnovna misija naše kompanije je pružiti tržištu potpunu i kvalitetnu uslugu upravljanja voznim parkovima, kao i implementaciju svih stečenih iskustava i kontinuirano održavanje, razvoj i unapređenje kvaliteta i obima usluga, a zadovoljstvo naših klijenata držati stalno na najvišem nivou.

car fleet management

Naša vizija

Naša vizija i cilj je da postanemo vodeći davalac usluge upravljanja voznim parkovima kompanija u regionu, kompanija koja će da diktira standarde u upravljanju voznim parkovima.

car fleet management number 1

Zatražite da Vas nazovemo