Usluge upravljanja voznim parkom

Ispod možete da pronađete naše usluge koje pružamo klijentima u domeni upravljanja voznim parkovima.
Dole navedene usluge svakako nisu sve šta smo u mogućnosti da ponudimo, a za sve posebno zahtevne ili specifične usluge koje trebate možete u svakom trenutku da nas kontaktirate i zatražite dodatne informacije, bilo putem telefona, emaila ili online formulara.

analiza-min

Car Fleet Management d.o.o. kao ekspert u području upravljanja voznim parkovima svojim klijentima nudi besplatan savetodavni servis u cilju optimizacije troškova voznog parka.

U tom smislu kod inicijalnog kontakta predlažemo sledeće korake:

 • Dubinsku analizu iskoristivosti i efikasnosti postojećeg voznog parka.
 • Izradu predloga zamene voznog parka sa prilagođavanjem flote aktuelnim poreskim zakonima vezanim uz upotrebu vozila u poslovne svrhe, kao i buduće zakonske propise i direktive vezane za korišćenje vozila i smanjenje štetne emisije u skladu sa preporukama i direktivama EU.
 • Zamenu amortizovanog voznog parka novim koji je prilagođen potrebama klijenta.

Optimizacija ekonomičnosti i ekoloških aspekata

 • Putem selekcije modela prema kriterijumima niže potrošnje goriva i smanjene štetne emisije za potrebe “benefit flote” (za vozila dodeljena zaposlenima na korišćenje 24 h) – predlažemo:
  • “downsizing“ motora u cilju smanjenja prosečne potrošnje goriva
  • izbor “eko” motora sa nižim stepenom CO2 emisije
 • Savetovanje kompanija kod izrade “Footprinta – zelenog otiska” & “CO2 emission” propisa za vozni park lakih komercijalnih vozila, uključujući izradu platforme za detaljnu strategiju uvođenja modela sa niskim stepenom zagađenja i manjom specifičnom potrošnjom goriva („green fleet“, tj. motori s niskom emisijom i niskim mpg parametrima, uvođenje hibrida, EV – električnih vozila i sl.).

U slučaju potrebe zamene postojećeg voznog parka novim vozilima u celosti ćemo pomoći klijentu da što lakše proda postojeća vozila uz najbolje cene na tržištu.

Želite da postavite pitanje?
nabavka-min

Potpuno individualnim analitičkim pristupom potrebama i željama klijenata, kao i vrlo dobrim poznavanjem i uvidom u stanje na tržištu vozila i pratećih usluga, u dogovoru sa klijentom usklađujemo potrebe sa trenutnim uslovima na tržištu u svrhu postizanja najboljeg odnosa uloženo/dobijeno, kao i smanjenje troškova koristeći sve zakonske i poreske olakšice ili prednosti.

Zbog obima nabavke u mogućnosti smo da osiguramo najbolje komercijalne uslove od dobavljača ili uvoznika vozila. Svi ovako postignuti benefiti u celosti se prenose na klijenta.

Kroz niz različitih analiza i koristeći bogato dugogodišnje iskustvo iz područja upravljanja flotama vozila i finansiranja istih, izrađujemo posebno prilagođena rešenja u svrhu optimizacije troškova eksploatacije (tzv. TCO-trošak ukupnog vlasništva) i maksimalno ekonomično uvažavanje želja i realnih potreba.

Klijentima takođe pružamo mogućnost usklađenja i ravnotežu cilja po osnovi CO2 emisije i troškova flote.

Po završetku analize klijent dobija optimalno formiran vozni park u smislu odnosa ukupnog troška i tehničko-funkcionalnih potreba.

Želite da postavite pitanje?
finansiranje-min

Naša usluga upravljanja voznim parkom kompanija dostupna je za sva vozila, bez obzira da li su u vlasništvu kompanija ili su vozila finansirana putem leasing-a.

U saradnji sa svim vodećim finansijskim kućama iz područja leasing-a, u mogućnosti smo da ponudimo celovito rešenje finansiranja nabavke vozila uz trenutno najpovoljnije uslove na tržištu.

Na zahtev klijenta, u celosti možemo preuzeti već započeti proces pregovora sa finansijskim institucijama u delu finansiranja nabavke vozila, pa time možemo osigurati najkvalitetnije uslove na tržištu.

Želite da postavite pitanje?
registracija-min

U potpunosti preuzimamo kontrolu procesa registracije i osiguranja vozila, kao i redovne godišnje obnove istih.

U saradnji sa vodećim osiguravajućim društvima nudimo prilagođena rešenja i uslove osiguranja uz maksimalnu optimizaciju troškova. Preuzimamo proces ugovaranja i obnove polisa AO, KASKO i osiguranja putnika, kao i zeleni karton.

Prednosti koje klijent ostvaruje:

 • Više ne mora voditi brigu oko ugovaranja polisa i obnove osiguranja. Sva vozila su potpuno osigurana tokom celog perioda trajanja ugovora.
 • Iznos osiguranja vozila sastavni je deo mesečnog troška usluge upravljanja voznim parkom.

Takođe, preuzimamo kompletnu brigu oko periodičnih tehničkih pregleda i ispunjenja svih zakonski propisanih preduslova i dokumentacije potrebne za isporuku i početak korišćenja novog vozila, za ceo period trajanja ugovora.

Želite da postavite pitanje?
isporuka-min

Vršimo kompletnu koordinaciju procesa isporuke vozila, uključujući pripremu vozila sa svim potrebnim dokumentima i zakonski propisanom opremom.

Na zahtev klijenta vršimo dodatne usluge opremanja i/ili oslikavanja vozila u skladu s korporativnim propisima klijenta.

Klijent prilikom isporuke vozila dobija kompletno pripremljeno i opremljeno vozilo spremno za trenutnu upotrebu i eksploataciju .

Želite da postavite pitanje?
odrzavanje-min

U celosti upravljamo svim procesima i događajima koji se tiču održavanja vozila, bilo da se radi o redovnom održavanju ili vanrednim popravkama vozila, kao i preuzimanjem rizika svih neplaniranih troškova po osnovi održavanja vozila, a za to osiguravamo klijentima unapred poznate fiksne troškove održavanja.

Usluga upravljanja procesom održavanja vozila uključuje sve troškove održavanja vozila, redovnog i vanrednog, kao i sav potrošni materijal tokom perioda eksploatacije (kočione obloge, tečnosti u motoru, potrošni materijal, metlice brisača i sl.), bez obzira na njihovu potrebnu količinu u normalnim uslovima korišćenja vozila i za ugovorno određenu kilometražu.

Sva vozila tokom celog perioda trajanja ugovora o održavanju, održavaju se isključivo u ovlašćenim servisima koristeći samo originalne rezervne delove i materijale koje preporučuje sam proizvođač vozila.

Naš ekspertski tim vrši kontrolu svih radnji i troškova održavanja vozila, kako redovnog, tako i vanrednog održavanja, čime se osigurava potpuna kontrola svih radnji na vozilu i njihova ispravnost i sigurnost upotrebe, a veliki obim nabavke osigurava najkonkurentnije uslove i cene na tržištu, što direktno utiče na nižu cenu paketa održavanja. Naš stručni tim kontinuirano prati stvarno pređenu kilometražu i konzumaciju svih usluga, kao i u slučaju indikacije odstupanja daje korisniku predlog korekcije ugovora o upravljanju na način da se usklade ugovorni parametri i na taj način se izbegnu velika odstupanja po isteku ugovora.

Želite da postavite pitanje?
pneumatici-min

Usluga upravljanja pneumaticima uključuje dodatne pneumatike, u odnosu na trajanje korišćenja vozila i ugovornu kilometražu.

Usluga upravljanja pneumaticima uključuje, osim pneumatika, sezonsku zamenu, kao i skladištenje istih tokom perioda korišćenja vozila.

Našim savetodavnim pristupom i korišćenjem odgovarajućih dimenzija i kategorija pneumatika moguće su znatne uštede u ovom segmentu.

Želite da postavite pitanje?
zamensko-min

Usluga zamenskog vozila osigurava Vam mobilnost u svakom trenutku korišćenjem zamenskog vozila unapred ugovorene kategorije u slučaju potrebe za istim kod:

 • većih kvarova
 • šteta na vozilu
 • krađe i sličnih događaja.

Usluga se ugovara na određeni broj dana korišćenja zamenskog vozila tokom perioda.

Želite da postavite pitanje?
pomoc-min

Usluga pomoći na putu, koja je dostupna 24 sata dnevno pozivom na besplatni broj, uključuje osiguranje mobilnosti i pomoć u svim situacijama kad niste u mogućnosti normalno koristiti Vaše vozilo pokriveno našim uslugama.

Usluga pomoći na putu dostupna je u istom obimu pokrića, bez obzira na marku vozila.

Uslugu pomoći na putu moguće je ugovoriti i za sve države Evrope (van Srbije poziv se ostvaruje na poseban fiksni broj, uz sagovornika koji govori srpski, bez obzira iz koje države se vrši poziv).

Želite da postavite pitanje?
stete-min

U celosti preuzimamo kompletan proces obrade šteta na vozilima:

 • Obrade šteta s osiguravajućim društvom
 • Ugovaranje popravki vozila sa servisima
 • Likvidacija šteta
 • Vraćanje vozila korisniku

Tokom perioda popravke vozila osiguravamo mobilnost klijenta, odnosno korisnika vozila kroz uslugu zamenskog vozila.

Želite da postavite pitanje?
vip-min

Nudimo posebno kreirane i prilagođene VIP usluge za klijente:

 • “Door To Door”usluga
  • Usluga uključuje preuzimanje i povratak vozila u svrhu obavljanja radova na vozilu (održavanje, registracija, pneumatici i sl.)
 • Ostale VIP usluge na zahtev
  • Za naše klijente u mogućnosti smo osigurati sve ostale VIP usluge na zahtev uz prethodni dogovor.
Želite da postavite pitanje?
callcentar-min

Svi naši klijenti mogu u svakom trenutku putem telefonskog poziva dobiti sve potrebne informacije vezane uz vozila i naše usluge.

Pozivi se sistemski beleže, tako da je moguće u svakom trenutku dobiti razne oblike izveštaja o svim ostvarenim zahtevima i prijavljenim slučajevima – otvorenim i zatvorenim, odnosno rešenim.

Putem Call centra korisnici vozila u mogućnosti su npr. rezervisati termin u servisu, dogovoriti zamenu guma, zatražiti Door-To-Door uslugu ili dobiti informaciju o pojedinim uslugama uključenim u njihov ugovor o upravljanju.

Želite da postavite pitanje?
izvestavanje-min

Svim našim korisnicima standardno dajemo uslugu redovnog izveštavanja o stanju njihove flote, putem kojih u svakom trenutku imaju kompletan pregled i bitne informacije o njihovoj floti na bazi kojih mogu donositi važne odluke u njihovom poslovanju.

Želite da postavite pitanje?
onlincentar-min

Svi naši klijenti dobijaju pristup našem online korisničkom centru gdje mogu u realnom vremenu pratiti sve bitne informacije o svom voznom parku:

 • pregledati detalje pojedinih ugovora
 • pregledati sve podnete zahteve putem call centra ili putem online servisa
 • kreirati nove zahteve ili slučajeve za rešavanje, poput upita o pojedinim uslugama, zahteva za dostavom podataka, prijaviti štetu ili kvar na vozilu i sl.
 • pregledati sve izdate račune, ponude i sl.
 • preuzeti niz pred-definisanih izveštaja o svojoj floti
Želite da postavite pitanje?

Imate pitanja u vezi naših usluga?

Ispunite donji formular i postavite nam pitanje.

Informacije o Vama

Ostavite podatke kako da Vas kontaktiramo.


Kako možemo da pomognemo?

Možete da nam postavite pitanje ili ostavite komentar.