Zastarevanje kazni Parking servisa

Kazne za nepropisano parkiranje Parking servisa zastarevaju u roku od godinu dana ako je vlasnik vozila fizičko lice, a u roku od tri godine ako je u pitanju pravno lice. Isti je slučaj i sa potraživanjima svih ostalih komunalih preduzeća. Taj stav zauzeo je Vrhovni kasacioni sud (VKS) u odluci koja je objavljena na njegovom [...]